Επιστολή ΔΣΡ στο Τμήμα Αδειών Διαμονής κι Ελέγχου

Ρόδος 7 Σεπτεμβρίου 2020

Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο της δυσλειτουργίας της τηλεφωνικής σας γραμμής επικοινωνίας με το κοινό, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας αυτοπρόσωπης μετάβασης στην Υπηρεσία σας λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί με αφορμή την πανδημία της covid-19, έχει ως αποτέλεσμα την  πλημμελή πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του κοινού και των μελών μας που τους εκπροσωπούν. Επιπλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού που αφορούν νέες άδειες (νέα αιτήματα) παρουσιάζει έντονη δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να  είναι εξαιρετικά δυσχερής η επικοινωνία καθορισμού συνάντησης με ραντεβού με την Υπηρεσία σας.

Επιπρόσθετα, και ενώ στα υποβληθέντα έγγραφα που έχουν προσκομισθεί έχουν συνυποβληθεί  εξουσιοδοτήσεις ή πληρεξούσια, δυνάμει των οποίων ορίζεται  πληρεξούσιος Δικηγόρος για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά, παρατηρείται το φαινόμενο της μη ενημέρωσης του πληρεξουσίου  Δικηγόρου. Αναμφίβολα η επικοινωνία με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο θα διευκόλυνε την υπηρεσία σας λόγω της καλύτερης αντίληψης των πραγμάτων από αυτόν, της δυνατότητας επεξήγησης τυχόν προβλημάτων στους εντολείς τους και κατ΄ επέκταση της ευκολότερης επίλυσής τους.

Η ανωτέρω πρακτική έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων στους εντολείς αναφορικά με την ορθή άσκηση των καθηκόντων των δικηγόρων και την οφειλόμενη από μέρους τους παρακολούθηση της πορείας  των υποθέσεων, που τους έχουν ανατεθεί.

Παρακαλούμε  στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας μεταξύ μας καλής  συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού, όπως συνδράμετε στην, το συντομότερο δυνατό, εξομάλυνση της ανωτέρω κατάστασης με στόχο την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τα μέλη μας καθώς και την καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση

Με τιμή

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣΡ

Print Friendly, PDF & Email