Επιστολή φορέων στον Υ. Οικ για μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης