ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΓΗΓΗΣΗ GOLDEN VISA

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85100

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : info@dsrnet.gr

web site: www.dsr.gr

 

Αριθμ. Πρωτ. 860                                    Ρόδος 27 Οκτωβρίου 2022

Προς:

  • Τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
  • Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο

 

Κοινοποίηση προς:

  • Τον κ. Εμμανουήλ Κόνσολα, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Βασίλειο Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Την κα. Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Ιωάννη Παππά, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή Δωδεκανήσου

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,

  1. Το άρθρο 25 του Ν. 1892/1990 απαγορεύει σε αλλοδαπούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να αγοράσουν γη και να αποκτήσουν οποιοδήποτε εν γένει εμπράγματο δικαίωμα σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες όπως είναι τα Δωδεκάνησα,  χωρίς προηγούμενη χορήγηση σχετικής άδειας από το Ελληνικό Κράτος. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ιδίου νόμου, η απαγόρευση αίρεται με απόφαση Επιτροπής που συνίσταται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την διαδικασία αυτή οφείλουν να ακολουθήσουν και οι επενδυτές για την αγορά ακινήτου αξίας άνω των 250.000 ευρώ, με σκοπό την απόκτηση golden visa.

Εν προκειμένω, η εν λόγω επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εξετάζει τα αιτήματα, τα οποία  υποβάλλονται ενώπιον της μετά την πάροδο διαστήματος περίπου τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή τους και έως την λήψη της άδειας αυτής απαγορεύεται  η σύναψη συμβολαίου, αλλά ακόμα και η σύναψη προσυμφώνου.

  1.  Σύμφωνα με εξαγγελίες, η κυβέρνηση προτίθεται να μεταβάλει το όριο χορήγησης Golden Visa για τους πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα, ορίζοντας ως ελάχιστο ποσό αγοράς ακινήτου το ποσό των πεντακοσίων (500.000) ευρώ ή ανωτέρω.
  2. Εφόσον υλοποιηθεί η ως άνω κυβερνητική αυτή εξαγγελία και προκειμένου να μην ματαιωθούν συναλλαγές προς απόκτηση golden visa με αντικείμενο την αγορά ακινήτου αξίας άνω των 250.000 ευρώ αλλά κατώτερη των 500.000 ευρώ, για τις οποίες έχει υπάρξει ήδη συμφωνία των μερών και αναμένεται η υλοποίηση της με τη λήψη της σχετικής αδείας της επιτροπής παραμεθορίου, ζητούμε να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη εξαίρεσης της μεταβολής του ορίου χορήγησης golden visa στις συναλλαγές για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα άρσης της απαγόρευσης παραμεθορίου ενώπιον της ως άνω Επιτροπής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                           Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                                                Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email