ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ Ν4759/2020


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85100

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : info@dsrnet.gr

web site: www.dsr.gr

 

Αριθ. Πρωτ.824                                             Ρόδος 25 Οκτωβρίου 2022

Προς

  • Τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
  • Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο
  • Τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα

Κοινοποίηση προς:

  • Τον κ. Εμμανουήλ Κόνσολα, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Βασίλειο Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Την κα. Μίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Ιωάννη Παππά, Βουλευτή Δωδεκανήσου
  • Τον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή Δωδεκανήσου

Αξιότιμοι κύριοι,

Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, καταργείται οριστικά η δυνατότητα της κατά παρέκκλιση δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας, δεδομένου ότι λήγει η προθεσμία, που ορίζει το άρθρο 40 του Ν.4759/2020.

Σας επισημαίνουμε ότι στην περιοχή της Ρόδου το Κτηματολόγιο παρέμεινε εκτός λειτουργίας για σχεδόν ένα χρόνο και συγκεκριμένα για το διάστημα από τον Νοέμβριο του έτους 2020 έως Δεκέμβριο του έτους 2021, λόγω ζητημάτων ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν και ακολούθως λόγω της μεταφορά της Υπηρεσίας σε άλλο κτήριο, ενώ εκκρεμούν και 40.000 περίπου πράξεις προς μεταγραφή και συνεπώς κατέστη αδύνατον στο μεσοδιάστημα να τακτοποιηθούν οι τίτλοι των ακινήτων, ώστε να προσκομισθούν για την έκδοση αδειών δόμησης ή τη χορήγηση προέγκρισης αδείας. Εξάλλου, από την εφαρμογή τους ως άνω νόμου έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών, ενώ μεσολάβησαν έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατά παρέκκλιση άρτιων ακινήτων της Ρόδου δεν κατάφερε, να εκδώσει οικοδομική άδεια, και ως εκ τούτου εξανεμίζεται η αξία των ακινήτων τους με την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης αυτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και ειδικά αναφερόμενοι στην περιοχή της Ρόδου, ζητούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χορηγηθεί παράταση για την δυνατότητα έκδοσης άδειας οικοδομής στα κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου ακίνητα έως τις 31.12.2025.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                           Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                                                Ανθούλα Καραολάνη

 

 

Print Friendly, PDF & Email