ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣΡ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Προς τον Δήμαρχο Σύμης

Κύριε Δήμαρχε

Σχετικά με την αποσταλείσα προς τον Σύλλογο μας Διακήρυξη για την πρόσληψη νομικού συμβούλου από τον Δήμο Σύμης, σας γνωρίζουμε, ότι αυτή θέτει απαράδεκτους όρους και προϋποθέσεις, εξαιτίας των οποίων περιορίζεται αυστηρά ο αριθμός των υποψηφίων.

Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τη σχετική σας Διακήρυξη.

Ο Πρόεδρος    ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email