ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 1003                                    Ρόδος 18 Οκτωβρίου 2021

 

Προς

1.      Τον Αντιδήμαρχο  Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου Δρ. Στέφανο Δράκο και

2.      Τον Προϊστάμενο  του Κτηματολογίου Ρόδου κ. Νικόλαο Ματσάκη

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την με αριθμό πρωτ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 58152/23.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας  και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο  παραχωρήθηκε το ισόγειο και ο Α΄ όροφος  της νέας Πτέρυγας του Παλαιού  Νοσοκομείου Ρόδου προς χρήση στο Κτηματολόγιο Ρόδου μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών του κτιρίου, που στεγάζει σήμερα  την εν λόγω Υπηρεσία, για λόγους εξυπηρέτησης Δημοσίου συμφέροντος.

Τα έξοδα για την διαμόρφωση των κτιρίων και την εν γένει μεταφορά των υπηρεσιών στις παραχωρούμενες εγκαταστάσεις αποφασίστηκε να βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου.

Παρά το γεγονός ότι μέρος του εξοπλισμού έχει ήδη μεταφερθεί στο χώρο προσωρινής μετεγκατάστασης,  ο κύριος όγκος του αρχειακού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τόμους, πράξεις καταχώρησης και άλλο υλικό παραμένει στο χώρο του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζεται το Κτηματολόγιο συσκευασμένος σε 1.500 περίπου χαρτοκιβώτια, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο χώρο μετεγκατάστασης του Κτηματολογίου.

Όπως πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε,  κάθε περαιτέρω καθυστέρηση προκαλεί  ανυπολόγιστη ζημιά στην οικονομία του νησιού μας, στους πολίτες και στο Δημόσιο και για το σκοπό αυτό σας καλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση μεταφορά του παραπάνω αρχειακού υλικού στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα η Υπηρεσία, προκειμένου να επέλθει η επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Με εκτίμηση

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                                   Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email