ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΔ ΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΛΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85100

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : info@dsrnet.gr

web site: www.dsr.gr

 

Αριθμ. Πρωτ.256                                            Ρόδος 2 Απριλίου 2021

 

 

Προς

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Λεωφόρος  Μεσογείων 96

Αθήνα, Τ.Κ. 11527

 

Κοινοποίηση προς:

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνο Αλεξανδρή

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΤΗΛΟΥ – ΧΑΛΚΗΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μέχρι τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει προγραμματιστεί να γίνει η προανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου, που αφορά τα Δωδεκάνησα μεταξύ αυτών και των νήσων Χάλκης και Τήλου. Έως τότε εξακολουθούν να δηλώνονται δικαιώματα, τα δε Γραφεία Κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου για τα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να δέχονται δηλώσεις δικαιωμάτων (είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στα Γραφεία της Καλύμνου και της Καρπάθου) παρά το τυπικό πέρας της ορισθείσας προθεσμίας έστω και επί ποινή κάποιου χρηματικού προστίμου.

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου με διαδοχικές αποφάσεις σας, προκειμένου να μετεγκατασταθεί αυτό και να αποκατασταθεί το κτήριο που το στεγάζει, έχει ανασταλεί και η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του Κτηματολογίου Ρόδου.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η προσωρινή μετεγκατάσταση των αρχείων του Κτηματολογίου Ρόδου και του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης με ανυπολόγιστες βέβαια συνέπειες για την οικονομία  του νησιού, τις οποίες έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και προς πάσα κατεύθυνση.

Ωστόσο το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης, είναι εξαιρετικά μικρό εν σχέσει με αυτό του Κτηματολογίου Ρόδου. Αποτελείται από 55-60 φακέλους (αντίγραφα συμβολαίων, αγωγών κ.λπ.) και περί τους 10-12 τόμους (βιβλία εκθέσεων, βαρών, αλφαβητικά ευρετήρια κ.λπ.). Αντιλαμβάνεσθε, ότι η ασφαλής μεταφορά του κατά τα άνω αρχειακού υλικού αποτελεί μια άνευ δυσκολίας διαδικασία,  που απαιτεί ελάχιστο χρόνο  

Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια του πάγιου αιτήματός μας για την άμεση επαναλειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου  η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την προστασία των συναλλαγών και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομικής ζωής του τόπου,  σας ζητούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να επιτρέψετε την άμεση μεταφορά του αρχειακού υλικού του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης σε κατάλληλο χώρο είτε του Πρωτοδικείου Ρόδου είτε του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον οποίο προσφέρουμε, προκειμένου να καταστεί  δυνατή η επανέναρξη, σε πρώτη και άμεση φάση της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης καθώς πέρα από τις συνήθεις συναλλαγές Δικηγόρων, Μηχανικών  και πολιτών (έρευνες, συμβόλαια κ.λπ.) η κατεπείγουσα επανέναρξη τουλάχιστον του Υποθηκοφυλακείου Τήλου-Χάλκης αποτελεί μείζον ζήτημα λόγω και της προαναφερόμενης προανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου που επίκειται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                              Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email