ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣΡ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Προς

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Κτηματολόγιο Ρόδου διανύει ήδη τον έκτο μήνα αναστολής λειτουργίας του, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του. Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, ότι η μη λειτουργία επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας τόσο νευραλγικής υπηρεσίας, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την οικονομική και συναλλακτική δραστηριότητα του νησιού, με ανυπολόγιστες ζημίες ιδιωτών, επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου.

Με αφετηρία τη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ότι το κτήριο του Κτηματολογίου πρέπει να εκκενωθεί προκειμένου να επισκευαστεί, όλες οι προσπάθειες κινήθηκαν προς τη κατεύθυνση αυτή.  Μάλιστα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνήψε  με ανάδοχο στις 5 Απριλίου 2021 σύμβαση ανάθεσης του έργου αποκατάστασης του κτηρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ρόδου με απόφασή του, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 23 Μαρτίου 2021, αποφάσισε την παραχώρηση τμήματος του νέου κτηρίου του παλιού Νοσοκομείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την μετεγκατάσταση σ΄ αυτό προσωρινά της Υπηρεσίας του Κτηματολογίου.

Όμως η παραχώρηση αυτή ουδέποτε ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έθεσε η Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003, και κανένα έγγραφο δεν εστάλη από το Υπουργείο στην Διεύθυνση  του Κτηματολογίου Ρόδου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες απογραφής του τεράστιου ιστορικού αρχείου του Κτηματολογίου και της μεταφοράς του, ούτε έχουν ξεκινήσει εργασίες, οι οποίες θα καταστήσουν το προσφερθέν κτήριο κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και δυνατή την επαναλειτουργία της Υπηρεσίας σ΄αυτό. Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζουμε, ουδεμία σχετική γραπτή εντολή για την μετεγκατάσταση στο ως άνω κτήριο έχει δοθεί από το Υπουργείο προς την Διεύθυνση της Υπηρεσίας του Κτηματολογίου.                                                Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 1038/12-04-2021 έγγραφο του Διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου με θέμα ‘’Παροχή Ενημέρωσης’’ απευθυντέο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης ‘’για την όλη διαδικασία απογραφής του υπάρχοντος αρχειακού υλικού για την οποία ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία και συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ρόδου αλλά και την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας του Κτηματολογίου Ρόδου θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού δεν έγινε αποδεκτή (από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) η άποψη του υπογράφοντα Διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου περί ταυτόχρονων τμηματικών εσωτερικών επισκευαστικών παρεμβάσεων (για παράδειγμα ανά όροφο ή χώρο) με τη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου. Η άποψη του υπογράφοντα ως επικεφαλής του Κτηματολογίου Ρόδου εδράζεται στο ότι : ΐ) Η εσωτερική επικινδυνότητα θα αρθεί με έγγραφο της ΥΔΟΜ, οπότε οι υπάλληλοι θα εισέλθουν ούτως ή άλλως για απογραφή του εξ ορισμού ιστορικού αρχειακού υλικού (κτηματολογικών τόμων, εισερχομένων δικαιοπραξιών, ατομικών φακέλων ακινήτων), ϋ) στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την εξυπηρέτηση των πολιτών (πχ παροχή δυνατότητας προβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των πολιτών σε σχέση με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, κ.λπ.) αλλά και την επανεκκίνηση της οικονομίας του τόπου και iii) το αρχειακό υλικό δε θα μεταφερθεί (είναι τερατώδες το αρχείο) οπότε το υλικό θα διαφυλαχτεί άθικτο ως έχει. Ας μην υποτιμώνται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την σφράγιση, αποσφράγιση και επανατοποθέτηση στο νέο κτίριο του εξ ορισμού ιστορικού αρχειακού υλικού με ηλικία εκατό ‘ 100’ και πλέον ετών.’’

Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου, ως ο πλέον αρμόδιος, γνώστης της Υπηρεσίας που διευθύνει, διατύπωσε τη σαφή και ξεκάθαρη θέση, ότι η Υπηρεσία είναι διατεθειμένη να συνδράμει κάθε εργασία επισκευής του κτηρίου, χωρίς να απαιτηθεί να  μεσολαβήσει η μεγάλης επικινδυνότητας μεταφορά του εξαιρετικά μεγάλου όγκου του αρχείου σε άλλο χώρο. Μια τέτοια προοπτική επισκευής του κτηρίου, θεωρούμε, ότι είναι ιδανική και θα πρέπει να προτιμηθεί έναντι άλλων λύσεων, διότι αποδεδειγμένα με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία θα επαναλειτουργήσει συντομότερα, χωρίς να γίνει απογραφή του αρχειακού υλικού, η οποία θα σημάνει την υπέρμετρη καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης, χωρίς να απαιτηθεί να γίνουν εργασίες στο προσφερθέν κτήριο και χωρίς να μεσολαβήσουν δύο μεταφορές του τεράστιου ‘’μνημειακού’ αρχείου, με αβέβαιο , απροσδιόριστο χρονοδιάγραμμα και τεράστιο κόστος.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, που έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο εργολάβο, και η οποία μπορεί να εναρμονιστεί με αυτά τα δεδομένα, οι εργασίες επισκευής του κτηρίου του Κτηματολογίου θα διαρκέσουν ενενήντα (90) μέρες το μεγαλύτερο δε μέρος των εργασιών θα λάβει χώρα στο εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου και συνεπώς οι εσωτερικές εργασίες, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα και με απλή μετακίνηση του αρχείου της Υπηρεσίας στο Υπόγειο ή στον Μεσώροφο του κτηρίου, όπου δεν θα εκτελεστούν εσωτερικά εκτεταμένες παρεμβάσεις και δεν παρουσιάζουν δομικά προβλήματα.

Εκφράζοντας την έντονη αγωνία της τοπικής κοινωνίας, σας καλούμε να επαναξιολογήσετε όλα τα δεδομένα και να προτιμηθεί ως βέλτιστη λύση η επισκευή του κτηρίου του Κτηματολογίου, χωρίς να προηγηθεί η μεταφορά του αρχείου του εκτός του κτηρίου, με παράλληλη  απομάκρυνση του προσωπικού και αξιοποίησή του στα υποστελεχωμένα  Δικαστήρια, για την επίτευξη της ταχύτερης επαναλειτουργίας του.

Υπάρχουν πλέον τεράστιες τεχνικές δυνατότητες για την εξεύρεση ουσιαστικής και  άμεσα εφαρμόσιμης λύσης έτσι ώστε η υπηρεσία να ξεκινήσει και πάλι την λειτουργία της.

Σε κάθε περίπτωση καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν πλέον στενέψει  ασφυκτικά για την βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας ,σας καλούμε να επισκεφτείτε το αμεσότερο δυνατόν το νησί μας μόνος ή συνεπικουρούμενος από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας, προκειμένου να  σχηματίσετε  άμεση προσωπική αντίληψη της κατάστασης και να αναληφθούν  επειγόντως  πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Ευελπιστώντας στη φυσική σας παρουσία με στόχο την εποικοδομητική σας παρέμβαση  για την επίλυση του φλέγοντος και ακανθώδους αυτού ζητήματος.

Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας

 

Βασίλειος Περίδης                      Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email