ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒ. & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρόδος 7 Φεβρουαρίου 2018

Α.Π. 868/ΚΔ07/2018

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου (Ν.4512/2018)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ 868/ΚΔ07/2018

Print Friendly, PDF & Email