Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Εκδήλωση ευαισθητοποίησης με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΑ» 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012