ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

1.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ :

Εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο –Σύμβουλο κατόπιν  των αποφάσεων  του ΔΣ και της έγκρισης του Προέδρου.

Υπεύθυνος σύμβουλος Σάββας Λυριστής.

 

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣΡ  :

Εκπροσωπείται από τον Γ.Γραμματέα και είναι υπεύθυνος για την δημιουργική , και εκσυγχρονισμένη  λειτουργία του ΔΣΡ.

Υπεύθυνος σύμβουλος Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

 

3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΣΡ :Ο σύμβουλος οικονομικών είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του συλλόγου και για τον έλεγχο κόστους κάθε πρότασης που κατατίθεται στο ΔΣ προς ψήφιση.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Ιωάννης Βρούχος και Στέργος Λεβέντης

 

4.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ /ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΔΙΚΑΣΤΩΝ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . Ο σύμβουλος εποπτείας δικαστηρίων είναι αρμόδιος  για τα δικαστήρια και μεριμνά για την αναβάθμιση τους και την βελτίωση  των παρεχωμένων υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Ανθούλα Καραολάνη, Στέργος Λεβέντης και Μιχαήλ Καντιδενός

 

5.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ .ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ .Ο σύμβουλος διασύνδεσης βρίσκεται σε συνεχή επαφη με όλους τους Δ.Σ της χώρας και διεθνώς .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Μάρα Αντωνιάδη, Μιχαήλ Καντιδενός, Ιωάννης Βρούχος και Ανθούλα Καραολάνη

 

6.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ :Ο σύμβουλος κτηματολογίου είναι αρμόδιος για την εποπτεία του κτηματολογίου και μεριμνά για την βελτίωση των παρεχωμένων υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Βασίλειος Περίδης και Σάββας Λυριστής

 

7.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ :Ο σύμβουλος  είναι υπεύθυνος για κάθε αθλητική δραστηριότητα ,για την καλή λειτουργία και επιδότηση των αθλητικών ομάδων ( ποδόσφαιρο ,μπάσκετ, τέννις κλπ)

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Σπυρίδων Σαλαμαστράκης και Μιχαήλ Καντιδενός

 

8.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΚ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ:Ο σύμβουλος νέων και ασκουμένων δικηγόρων είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα των νέων και ασκουμένων δικηγόρων ,την αλληλεγγύη προς αυτούς και την στήριξη τους .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Δημήτριος Βερβέρης και Σπυρίδων Σαλαμαστράκης

 

9.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – LEGAL AID : Είναι υπεύθυνος του προγράμματος νομική βοήθειας( π.χ επικαιροποίηση καταλόγου νομικής βοήθειας και προώθησης -αξιοποίησης προγράμματος  LEGAL AID )

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Δημήτριος Βερβέρης και Σπύρος Σαλαμαστράκης

  

10.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΙΣΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΩΝ –ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ): Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη, Ειρήνη – Μαρίνα Κατσιμπρή, Σπυρίδων Σαλαμαστράκης και Ανθούλα Καραολάνη 

 

11.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΩΝ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ) Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος  ενημέρωσης νομοθετικών αλλαγών , ενημέρωσης  βιβλιοθήκης  ΔΣΡ και αρχειοθέτησης της .

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Ιωάννης Βρούχος, Σπυρίδων Σαλαμαστράκης και Ειρήνη – Μαρίνα Κατσιμπρή

 

12.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ : Ο σύμβουλος επιμόρφωσης ασχολείται με όλα τα θέματα επιστημονικής επιμόρφωσης  και ενημέρωσης των μελών του ΔΣΡ.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Ειρήνη – Μαρίνα Κατσιμπρή, Μιχαήλ Καντιδενός, Δημήτριος Βερβέρης και Μάρα Αντωνιάδη

 

13.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  :Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος  για την τήρηση της δεοντολογίας από τα μέλη του ΔΣΡ και για τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Βασίλειος Περίδης και Σάββας Λυριστής

 

14.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  : Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος για κάθε κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα του ΔΣΡ (Μπαζάρ ,Χορωδία ,Θέατρο κλπ).

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη και Ειρήνη – Μαρίνα Κατσιμπρή

 

15.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος σε θέματα πληροφορικής ,τεχνολογίας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων , επιδοτήσεων ,προσφορών κλπ.

Υπεύθυνοι σύμβουλοι  Στέργος Λεβέντης, Μάρα Αντωνιάδη, Ανθούλα Καραολάνη και Ειρήνη – Μαρίνα Κατσιμπρή.

Print Friendly, PDF & Email