ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΕΚ 2923/30.10.2014

Υπουργική Απόφαση 80423/24.10.2014 για τη σύσταση Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων κατόχων πτυχίου Νομικής Σχολής Ευρωπαικής Ένωσης.

ΦΕΚ 2923 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Print Friendly, PDF & Email