Επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδριο από το Λ.Ε.Α.Δ. Ροδου

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στους συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει εναλλακτικά στο 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων 11-14/9/2014 στο Ηράκλειο Κρήτης ή στο 5ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο τροχαίων ατυχημάτων 19-20/9/2014 στην Αθήνα.  Η επιχορήγηση είναι 250 ευρώ ακόμα αν συμμετέχετε και στα δύο συνέδρια. Οι συμμετάσχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά εισιτήρια, απόδειξη διαμονής στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και απόδειξη συμμετοχής. Επίσης θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς το ΛΕΑΔΡ.  Οι τυχόν οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ θα συμψηφιστούν.

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔΡ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

21/7/2014

Print Friendly, PDF & Email