ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΑΔΡ

Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 350 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει σε ένα (1) συνέδριο της επιλογής του έως το τέλος του έτους 2015.  Οι συμμετάσχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά εισιτήρια, απόδειξη διαμονής στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και απόδειξη συμμετοχής. Επίσης θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς το ΛΕΑΔΡ.
Οι τυχόν οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ θα συμψηφιστούν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 19/10/2015.

Print Friendly, PDF & Email