ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ
Ανακοινώνουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις  1 – 2  Μαΐου 2015 στην Πύλο Μεσσηνίας  με θέμα «Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας». Οι συμμετάσχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά εισιτήρια, απόδειξη διαμονής στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και απόδειξη συμμετοχής. Επίσης θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς το ΛΕΑΔΡ. Οι τυχόν οφειλές προς το ΛΕΑΔΡ θα συμψηφιστούν.

Από το ΔΣ του ΛΕΑΔΡ

24/3/2015

afisa-Αντίγραφο

Print Friendly, PDF & Email