ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ενόψει της έναρξης ισχύος του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 4640/2019 που αφορά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης στις διαφορές τακτικής Μονομελούς άνω των 30.000 ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστείλουν τυχόν ερωτήματα τους αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου στο e mail του Συλλόγου info@dsrnet.gr, προκειμένου να διαβιβαστούν μέσω του ΔΣΡ στη Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης .
7/2/2020

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης   Καλλιόπη Παπαπαύλου-Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email