ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου  Ρόδου,
κο  Κωνσταντίνο  Σαρρή,  ως μέλος της Επιτροπής
Αξιολόγησης (άρθ. 15 ΚωδΔικ)
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ
Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Εκ  μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συλλόγου  Ελλήνων  Αποφοίτων  του  Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου  Κύπρου  θα  θέλαμε  να  Σας  εκφράσουμε  τις  θερμές  ευχαριστίες  μας  για  τις εν  γένει
προσπάθειες  που  καταβάλατε  κατά  τις  επαναλαμβανόμενες  συνεδριάσεις  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης του άρθ. 15 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2016.
Με  τη  δική  Σας  προσωπική  στάση  και  υποστήριξη  των  εύλογων  θέσεών  μας,  μετά  από  19  μήνες
ταλαιπωρίας,  περίπου  50  απόφοιτοι  Νομικής  του  Πανεπιστημίου  μας  εγγράφονται  στα  μητρώα
ασκουμένων, οι οποίοι είχαν αιτηθεί την εγγραφή τους προ τις 10.09.2014 και ήδη προετοιμάζονται
για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την άδεια δικηγόρου.
Χωρίς  τη  δική  Σας  συμβολή,  θα  επικρατούσαν  παρωχημένες  ιδέες  περί  αποκλειστικότητας  στην
παροχή της Γνώσης και της Επιστήμης εντός και μόνο των στενών συνόρων μιας χώρας που επιδιώκει
να εκμεταλλευτεί τα οφέλη της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει τις
μικροαστικές ιδεοληψίες της.
Δυστυχώς,  το  πρόβλημα  δεν  λύθηκε  οριστικά  για  όλους.  Η  διάκριση  των  αποφοίτων  στην  οποία
προέβη η Επιτροπή με μοναδικό κριτήριο τα έτη σπουδών είναι άδικη, αυθαίρετη και τιμωρητική για
εμάς  που  δείξαμε  δικαιολογημένη εμπιστοσύνη  στη  Διοίκηση,  έχοντας  πειστεί  για  την  απρόσκοπτη
εγγραφή  μας  στα  μητρώα  ασκουμένων  πριν  αποφασίσουμε  να  μεταβούμε  στο  εξωτερικό  για
σπουδές, έχοντας διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς (Δικηγορικοί Σύλλογοι, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Με πλήρη συναίσθηση των ισορροπιών εντός μιας Επιτροπής που συνεδριάζει σε κλίμα έντασης και
φορτικότητας,  κατανοούμε απόλυτα την ειλικρινή διάθεσή Σας να δοθεί οριστική λύση και για τους
υπόλοιπους  απόφοιτους  που  διαθέτουν  ακαδημαϊκή  αναγνώριση  και  ισοτιμία  του  τίτλου  σπουδών
τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος της Επιτροπής.
Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους,  Σας  εκφράζουμε  για  άλλη  μια  φορά  τις  ευχαριστίες  μας  για  τη
συναδελφική υποστήριξη.
Διατελούμε μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. – Ε.Π.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φάνης Παυλίδης
fanispavlidis@gmail.com
+30 6945 29 30 21

Print Friendly, PDF & Email