ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ