ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2023 – Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2023 – Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΕΛ. ΕΠΕΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΔΑ Ψ70Α46ΜΑΠΣ-Κ3Ο)

Print Friendly, PDF & Email