Ηλεκτρονική τιμολόγηση (my data) – Πρακτικές οδηγίες /σεμινάριο

Επισυνάπτεται το video από το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (My Data).

https://www.youtube.com/watch?v=wJpjaI44DxQ&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email