Εγκύκλιος του Ελληνικού Κτηματολογίου για νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 4/4/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΥΛΛΟΓΩΝ_ΦΟΡΕΑ_ΓΙΑ_ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Το link για το βίντεο είναι : https://www.youtube.com/watch?v=hSu3N_YhRG8&t=9s

Στο βίντεο αυτό  παρουσιάζονται  αναλυτικά η διαδικασία,  η βήμα-βήμα χρήση της ψηφιακής εφαρμογής καθώς  και  οι προϋποθέσεις πρόσβασης  σε αυτήν .

Το βίντεο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς εκπαιδευτικών  παρουσιάσεων προς επαγγελματίες, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Print Friendly, PDF & Email