ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΣΡ 18/10

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 με ώρα έναρξης 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Ημερίδα Εμπορικού Δικαίου με τίτλο «Ο Νέος Νόμος 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρεία».

Με ομιλητές :

1)     Δημήτριο Αυγητίδη, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης : Κεφάλαιο, Μετοχές και Χρηματοδότηση Ανώνυμης Εταιρείας.

2)     Θεόδωρο Κατσά, Επίκουρο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης : Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας.

14/10/2019

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Η. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email