ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 18:00 – 21:00 ΣΤΟ "ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" ΜΕ ΘΕΜΑ: Και 1 πρόσφυγας πίσω σε κίνδυνο είναι πολύ.