Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-Πρόσκληση σε δικηγόρους