ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 9/5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου καθορίζεται παράβολο υπέρ του Συλλόγου ποσού 50 ευρώ για την υποβολή αναφοράς εις βάρος μέλους του Συλλόγου μας  για την τέλεση πειθαρχικού αδικήματος εις βάρος πολίτου ή από μέλος του Συλλόγου μας εις βάρος άλλου μέλους (άρθρο 141 παρ 3 εδ β Κώδικα Δικηγόρων), άλλως η αναφορά δεν θα παραλαμβάνεται, ούτε θα πρωτοκολλείται.

Για το ΔΣ του ΔΣΡ

Ο Πρόεδρος

Print Friendly, PDF & Email