Κατάθεση προτάσεων για Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να καταθέσουν έως το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Συλλόγου τις προτάσεις τους για τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας, ενόψει της επικείμενης τροποποίησης.
Για το ΔΣ του ΔΣΡ
20/9/2018
Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας
Β. Περίδης    Καλλιόπη Παπαπαύλου -Βαρδέλλη
Print Friendly, PDF & Email