Κατάλογος δικηγόρων για τη σύσταση των ΕΠ.Ε.Α ν. Δωδ/νησου

Κατάλογος δικηγόρων για τη σύσταση των ΕΠ.Ε.Α (αρ. 18 & ν. 3889/2010) δασικού χάρτη ν. Δωδ/νησου.

Παρακαλούμε τις /τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν τη δήλωση τους έως την Τετάρτη 30/11/22, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή, στο mail του Συλλόγου info@dsrnet.gr, επισυνάπτοντας και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Print Friendly, PDF & Email