Καταβολή αποζημιώσεων δικαστικών αντιπροσώπων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Καταβολή αποζημιώσεων δικαστικών αντιπροσώπων

Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών

 

 

Α) Σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλογών Ελλάδος και του Δ.Σ.Α., Δημήτρη Βερβεσού με το νέο υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, Αντώνη Ρουπακιώτη, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σχετικά με την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων των δικαστικών αντιπροσώπων για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές α΄ και β΄ γύρου και τις Ευρωεκλογές της 26/5/2019 και 2/6/2019, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,  η καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν στην 1η Κυριακή των ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ενώ η καταβολή των αποζημιώσεων για την 2η Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί, για όσους δικαστικούς αντιπροσώπους έχουν προβεί στην καταχώριση των στοιχείων τους στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ www.gsis.gr  ,  μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

 

 

Β) Επίσης, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που διορίστηκαν εκτός νομού και δεν προσήλθαν μέχρι την 7/6/2019 στην Τράπεζα Πειραιώς για την είσπραξη της εκλογικής αποζημίωσης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών με τα εξής δικαιολογητικά, προς το σκοπό είσπραξης της αποζημίωσης:

 

  1. Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα ή ιδιοχείρως στη γραμματεία του ΥΠ.ΕΣ. Σταδίου 27, 1ος όροφος.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά και ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοποίησή του: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ   κ.λπ.

 

  1. Πρωτότυπο έγγραφο διορισμού ή ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου για τις περιπτώσεις που οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν έχουν προπληρωθεί καθόλου από την Τράπεζα Πειραιώς, ή φωτοαντίγραφο του αρχικού εγγράφου διορισμού με σφραγίδα της Τράπεζας Πειραιώς, στις περιπτώσεις που έχουν προπληρωθεί μόνο για την 1η Κυριακή.

 

  1. Πρωτότυπη διατακτική.

 

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 

  1. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΕΚΤΟΣ έδρας Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, θα πρέπει και αυτοί, να καταχωρήσουν τα στοιχεία για τους Γραμματείς/Διερμηνείς που χρησιμοποίησαν και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες. (βλ. σχετικά εδώ: https://www.minfin.gr/elections2019)

 

Print Friendly, PDF & Email