ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ– ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016