ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2016