ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23/2/2014