Καταστροφή άχρηστου αρχειακού υλικού Εφετείου Δωδεκανήσου