ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 30/11

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ-ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 30.11.2020

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 30.11.20

Print Friendly, PDF & Email