ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 13/8/21