ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 3/9/21