ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 11/6/21