ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 5/11/21