ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 2/7/21