ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚ. ΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 4/2/22