ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚ. ΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 10/12/21