ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚ. ΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 31/12