ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚ. ΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 14/1