ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚ. ΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 3/12/21