ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 20/12