ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΥΑ

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ. 5615/29-07-2020 έγγραφό μας με θέμα “Ενημέρωση” προς γνώση σας.
                                                                Με εκτίμηση
Ο Δικαστής του Κτηματολογίου Ρόδου                                 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
    Ιωάννης Νικολάου (Πρωτοδίκης)                                            Ηλιάνα Β. Βασιλειάδη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΥΑ (pdf)

Print Friendly, PDF & Email