ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ