ΚΥΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ

ΚΥΑ με Αριθμ. 44564/18.9.2020  «Παράταση ισχύος
μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής Πιστοποιητικών
– Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ
(μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών
Αρχών από 21.9.2020 έως και 31.12.2020»,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,
τεύχος Β 4012/ 18.9.202Ο.

ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 4012-ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ

Print Friendly, PDF & Email