ΚΥΑ για την παράταση των έκτακτων μέτρων ως τις 7 Ιανουαρίου 2021