ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 (ΦΕΚ, τεύχος Β 4829/2.11.202Ο)

ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 “Εκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” ,που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β 4829/2.11.202Ο και το με
Αριθ.πρωτ.:53778οικ./3.11.2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης

 

kya_-_fek_4829_-_2.11.2020

ypoyrgeio_dikaiosynis-1

Print Friendly, PDF & Email