ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

                          ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

Λ.Ε.Α.Δ.Ρ 

(ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ)

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85131

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : leadrodou@gmail.com

web site: www.dsr.gr

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

Το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.ΡΟΔΟΥ, λόγω θέσεως σε εφαρμογή της ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.3.2020 (ΦΕΚ 864/15.3.2020 τ.Β΄) με την οποία επιβλήθηκαν μέτρα προσωρινής αναστολής της λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 16.03.2020 έως και 27.03.2020 για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με αποτέλεσμα και την ουσιαστική αναστολή του κύκλου των επαγγελματικών εργασιών μας, σε έκτακτες συνεδριάσεις του που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 18 Μαρτίου 2020, στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής του και βάσει του άρθρου 2 του καταστατικού αυτού, αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί άμεσα, ως πρώτο μέτρο αλληλοβοήθειας, στην καταβολή προς κάθε μέλος του, του ποσού των 500,00€ ως παροχή –προκαταβολή έναντι του ΕΦΑΠΑΞ, για την αντιμετώπιση των διαμορφούμενων εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τους συνάδελφους που δεν επιθυμούν να λάβουν την ανωτέρω αναφερόμενη παροχή έναντι του εφάπαξ τους, να το δηλώσουν άμεσα, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20η Μαρτίου 2020, προς το Λ.Ε.Α.Δ.Ρ., μόνο μέσω της ιστοσελίδας του – email αυτού (leadrodou@gmail.com)– fax 2241075369 και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Δ.Σ.Ρ., για την προσκόμιση σχετικής αρνητικής δηλώσεως, καθόσον η καταβολή της παροχής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/03/2020 στους λογαριασμούς που ήδη έχουν δηλωθεί στη γραμματεία του Δ.Σ.Ρ. Μετά την Τρίτη 24/3 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΣΡ www.dsr.gr στο πεδίο ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΕΑΔΡ οι καταβολές.

Ρόδος 19/3/2020

Ο Πρόεδρος Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email